cocoon, risk management, cpted, experts, audit, zetastichting veilig ontwerp en beheer advertentie
Dit is een advertentie

Zichtbaarheid

Zichtbaarheid van de opslag van afval is minder gewenst, maar zou – mits geordend – enigszins in het zicht van (bijbehorende) woningen, bedrijven, winkels of voorzieningen moeten liggen. Containers bij woongebouwen worden bij voorkeur inpandig geplaatst.

Eenduidigheid

Het moet duidelijk zijn voor welk soort afval de opslagplek is bedoeld en wie verantwoordelijk is voor het ophalen en schoonhouden.

Toegankelijkheid

De opslag van brandbaar en giftig materiaal: vermijden/beperken. Op z’n minst moet een dergelijke opslagruimte worden beveiligd. Afvalbergingen moeten buiten het bereik van het publiek liggen. Bedrijfsopslag: afscheiden van de openbare weg, met een hekwerk van minimaal 1.80 m hoog. Bovengrondse containers buiten moeten afsluitbaar zijn en verankerd op een afstand van minimaal tien meter van de bebouwing (incl. luifels), omdat anders de container kan worden gebruikt als opklimmogelijkheid. Brandgevoelig materiaal (pallets, emballage) mogen niet binnen tien meter van een gevel worden opgeslagen vanwege mogelijke brandoverslag.

Aantrekkelijkheid

Afval- en vuilnisorganisatie moet adequaat worden geregeld en beheerd, zie ook ‘afvalverwerking’.

Reageer op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reacties (0)