stichting veilig ontwerp en beheer advertentiecocoon, risk management, cpted, experts, audit, zeta
Dit is een advertentie

Zichtbaarheid

Afval moet zoveel mogelijk uit het zicht worden opgeslagen. Bij voorkeur in bergingen, maar in ieder geval op eigen terrein. Zie ook bovengrondse containers  en ondergrondse containers. De inzamel- en ophaalplaatsen dienen zichtbaar en herkenbaar te zijn om de vindbaarheid te verbeteren. Een goede locatiekeuze stimuleert het gebruik.

Eenduidigheid

Goede informatie over afval- en huisvuilinzameling voorkomt verkeerd aanbieden: ophaaltijden, plaats, manier van aanbieden (kliko, vuilniszak, verzamelcontainer) en typen afval, zoals witgoed, chemisch afval, grof vuil, moeten worden gecommuniceerd. De betrokken partijen, zoals aanbieders van afval, gemeente, reinigingsdienste en inzamelaars moeten afspraken maken en zorgen voor afstemming. Handhavers zien toe op naleven van regels en afspraken.

Toegankelijkheid

Afvalbergingen moeten buiten het bereik van het publiek liggen. Op straat moeten herkenbare en goedbereikbare plekken zijn om afval aan te bieden. Door gescheiden inzameling van gft, papier, glas, textiel, plastic en restafval neemt het ruimtebeslag toe. Bij (her)inrichtingsplannen dient hier rekening mee te worden gehouden.

Aantrekkelijkheid

Een nette, schone en opgeruimde openbare ruimte maakt dat mensen minder geneigd zijn hun (zwerf)afval op straat te gooien, of afval naast de container te plaatsen. De opslag- en inzamelplaatsen voor afval moeten daarom zorgvuldig worden schoongehouden.

Reageer op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reacties (0)