stichting veilig ontwerp en beheer advertentiecocoon, risk management, cpted, experts, audit, zeta
Dit is een advertentie

Zichtbaarheid

Een veilig (metro)station ligt in een veilige omgeving. Routes van en naar de entrees kenmerken zich door constante aanwezigheid van sociale controle: geen visuele obstakels, geen donkere plekken en routes van voetgangers en fietsers zoveel mogelijk in het zicht van woningen en intensief gebruikte (openbare) ruimten. De verlichting in de directe stationsomgeving moet voldoende zijn: niet verblindend en gelijkmatig (personen op minimaal vier meter herkenbaar). De entrees moeten duidelijk zichtbaar zijn en herkenbaar vanaf grote afstand: duidelijk gemarkeerd met goed zichtbare en herkenbare metrovignetten.

Eenduidigheid

Aan de hand van pictogrammen kunnen de huisregels duidelijk gemaakt worden (geboden en verboden) met de overtredingsgevolgen. Goede bewegwijzering naar de perrons en de bestemmingen is nodig.

Toegankelijkheid

Het aantal en de positionering van entrees moet zodanig zijn dat de passagiersdichtheid niet te hoog is tijdens de drukke en niet te laag tijden de rustige uren, met zo kort mogelijke ‘corridors’. Er zijn voldoende entrees/uitgangen nodig zodat, in geval van nood, passagiers zich snel uit de voeten kunnen maken bij een eventuele evacuatie. Het aantal entrees moet echter zodanig beperkt zijn dat toezichthouders ze  kunnen ‘afzetten’ en controleren. Entrees die overgaan in stijgpunten hebben een bufferruimte van minstens drie meter nodig. De hoogte van de entrees moet minimaal 2,70 meter zijn, de minimale breedte is afhankelijk van de drukste tijdstippen (doorstroom van 66 passagiers per minuut per breedtemeter). Er zijn voldoende officiële (brom)fietsstallingennodig in de buurt van de entrees. Dichtbij (één van) de entrees zijn tenminste twee parkeerplaatsen voor politie en hulpdiensten nodig.

Aantrekkelijkheid

Het station moet in harmonie zijn met de architectuur van de omgeving. In de entreegebiedeen is daglicht aantrekkelijk, met licht gekleurde muren en plafonds. Zwerfvuil kan worden beperkt door het plaatsen van voldoende (en slim geplaatste) afvalbakken. Vervuiling moet worden tegengegaan door voldoende beheer en onderhoud.

Reageer op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reacties (0)