cocoon, risk management, cpted, experts, audit, zetastichting veilig ontwerp en beheer advertentie
Dit is een advertentie

Zichtbaarheid

Noodgebouwen moeten zichtbaar zijn vanaf een hoofdgebouw en bij voorkeur ook vanaf de openbare ruimte of een doorgaande route. Bij voorkeur mogen er geen inspringingen of nissen in de gevel zijn en geen blinde muren en wanden (vijf meter of meer aaneengesloten wand zonder ramen of deuren).

Eenduidigheid

Het moet duidelijk zijn wat de functie is van het noodgebouw en wie de eigenaar en beheerder is. Een noodgebouw moet ook een duidelijk adres en nummer hebben.

Toegankelijkheid

Noodgebouwen kunnen worden omheind (minimaal 1,80 en maximaal 2,50 meter). Aansluitende paden moeten worden verhard, met een breedte van minimaal 1,10 meter.

Aantrekkelijkheid

Noodgebouwen moeten zo duurzaam mogelijk worden gemaakt. Eventueel kunnen ze extra aantrekkelijk worden gemaakt door (graffiti)kunst of klimplanten op de muur.

Reageer op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reacties (0)