cocoon, risk management, cpted, experts, audit, zetastichting veilig ontwerp en beheer advertentie
Dit is een advertentie

Zichtbaarheid

Plein en toegang moeten in het zicht zijn van school, conciërgewoning, en/of omliggende bebouwing. Op en om het plein is een overzichtelijke begroeiing en goede verlichting nodig, zonder hinder voor omliggende woningen.

Eenduidigheid

Het plein moet een duidelijke afbakening hebben (hek, haag, beplanting) en herkenbaar zijn als schoolplein. Eventueel kunnen voor specifieke activiteiten afgebakende plekken worden gemaakt (strepen, hekken, borden).

Toegankelijkheid

Over schoolpleinen mogen geen openbare (doorgaande) routes lopen. Indien gewenst kan het plein ook toegankelijk worden gemaakt voor buurtbewoners voor sport, spel en ontmoeting. Het moet duidelijk zijn dat ongewenste bezoekers niet welkom zijn.

Aantrekkelijkheid

Een kleurrijk, opgeruimd en groen plein met op de doelgroepen gerichte voorzieningen is aantrekkelijk. Geluidsoverlast voor de omgeving kan worden beperkt door de situering en het gebruik van dempende materialen. Objecten mogen geen verzamelplaats voor zwerfvuil zijn; voldoende afvalbakken zijn nodig.  Als bij elke school een plein of andere pauzevoorziening is, kan dit voorkómen dat schooljeugd in de omgeving gaat ‘zwerven’.

Reageer op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reacties (0)