Categorieën

cocoon, risk management, cpted, experts, audit, zetastichting veilig ontwerp en beheer advertentie
Dit is een advertentie
ZETA-richtlijnen Binnenruimte

Zichtbaarheid Het aanlichten van wanden en plafonds maakt ruimtes lichter en ruimtelijker. Eenduidigheid Eigendom, gebruik en functie van de ruimte …

Afvalverwerking

Zichtbaarheid Afval moet zoveel mogelijk uit het zicht worden opgeslagen. Bij voorkeur in bergingen, maar in ieder geval op eigen …

Afvalopslag

Zichtbaarheid Zichtbaarheid van de opslag van afval is minder gewenst, maar zou – mits geordend – enigszins in het zicht …

Fietsenstalling

Zichtbaarheid Naar de fietsenstalling is een goed verlichte route nodig, in het zicht van gebouwen.  De entree van de stalling moet ook goed …

Halte openbaar vervoer

Zichtbaarheid De OV-haltes moet zoveel mogelijk in het zicht liggen van doorgaande routes en omringende bebouwing, bij voorkeur woningen. De halte moet transparant …

Kantoorgebouw

Zichtbaarheid In de plint van het kantoorgebouw zitten bij voorkeur gebruiksfuncties met zicht op de buitenruimte (receptie, vergaderkamers, etc.). Entrees moeten op …

Hondenuitlaatplaats

Hondenuitrenveld of -uitlaatstrook Honden mogen hun behoefte doen op een hondenuitrenveld of hondenuitlaatstrook zonder dat dit hoeft te worden opgeruimd. …

Laden en lossen

Zichtbaarheid Zones voor het laden en lossen van winkels, winkelcentra en bedrijven, moeten in het zicht van de openbare ruimte/weg liggen en goed verlicht zijn. …

Materiaalgebruik

Aantrekkelijkheid Een schone en hele omgeving draagt bij aan het veiligheidsgevoel. Een bewuste keuze en toepassing van materialen verhoogt de aantrekkelijkheid …

Metrostation – Tussengebied

Zichtbaarheid Op de verdeelvloer moet duidelijk zichtbaar zijn waar de uitgangen, corridors en (rol)trappen zijn en waar deze naar toe …

Metrostation – Omgeving en entree

Zichtbaarheid Een veilig (metro)station ligt in een veilige omgeving. Routes van en naar de entrees kenmerken zich door constante aanwezigheid van sociale …

Metrostation – Stationsvoorzieningen

Zichtbaarheid Voorzieningen in de stations, zoals publieke telefoons, controlekamers, winkeltjes moeten maximaal bijdragen aan de sociale controle. Op kaartverkoopautomaten, stijgpunten, tellijnen en perrons …

Onderhoud

Zichtbaarheid Gebouwen, woningen en plekken die vuil, verwaarloosd en onaantrekkelijk ogen, stralen uit dat er niemand verantwoordelijk is en dat …

Noodgebouw

Zichtbaarheid Noodgebouwen moeten zichtbaar zijn vanaf een hoofdgebouw en bij voorkeur ook vanaf de openbare ruimte of een doorgaande route. Bij …

Openbaar vervoer en taxi

Het Kenniscentrum Sociale Veiligheid en Mobiliteit (SV&M) van het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) ondersteunt partijen bij het ontwikkelen en realiseren van beleid over sociale veiligheid en mobiliteit. Het …

Parkeerterrein

Zichtbaarheid Parkeerterreinen liggen bij voorkeur in het zicht van een doorgaande weg, woningen, formele en/of informele toezichthouders: overzichtelijk en zonder obstakels. Zichtlijnen mogen niet …

Plakplaatsen en –zuilen

Zichtbaarheid Posters en stickers in de openbare ruimte geven, net als graffiti, een verloederde indruk. Veel gemeenten bieden vrije plakplaatsen en -borden …

Schoolplein

Zichtbaarheid Plein en toegang moeten in het zicht zijn van school, conciërgewoning, en/of omliggende bebouwing. Op en om het plein is een overzichtelijke begroeiing …

Sigarettenpeuken

Aanpak Het is goed om rokers te informeren dat peuken op straat ernstige milieuschade opleveren. Daarnaast kunnen rokers worden aangemoedigd om de …

Sportaccommodatie

Zichtbaarheid Een sportaccommodaties ligt bij voorkeur niet buiten de bebouwde kom, in parken of mono-functionele gebieden met alleen dagfuncties (bijvoorbeeld een bedrijventerrein). Medegebruik …