Categorieën

stichting veilig ontwerp en beheer advertentiecocoon, risk management, cpted, experts, audit, zeta
Dit is een advertentie
Binnenruimte

Zichtbaarheid Het aanlichten van wanden en plafonds maakt ruimtes lichter en ruimtelijker. Eenduidigheid Eigendom, gebruik en functie van de ruimte …

Afvalverwerking

Zichtbaarheid Afval moet zoveel mogelijk uit het zicht worden opgeslagen. Bij voorkeur in bergingen, maar in ieder geval op eigen …

Afvalopslag

Zichtbaarheid Zichtbaarheid van de opslag van afval is minder gewenst, maar zou – mits geordend – enigszins in het zicht …

Fietsenstalling

Zichtbaarheid Naar de fietsenstalling is een goed verlichte route nodig, in het zicht van gebouwen.  De entree van de stalling moet ook goed …

Halte openbaar vervoer

Zichtbaarheid De OV-haltes moet zoveel mogelijk in het zicht liggen van doorgaande routes en omringende bebouwing, bij voorkeur woningen. De halte moet transparant …

Kantoorgebouw

Zichtbaarheid In de plint van het kantoorgebouw zitten bij voorkeur gebruiksfuncties met zicht op de buitenruimte (receptie, vergaderkamers, etc.). Entrees moeten op …

Hondenuitlaatplaats

Hondenuitrenveld of -uitlaatstrook Honden mogen hun behoefte doen op een hondenuitrenveld of hondenuitlaatstrook zonder dat dit hoeft te worden opgeruimd. …

Laden en lossen

Zichtbaarheid Zones voor het laden en lossen van winkels, winkelcentra en bedrijven, moeten in het zicht van de openbare ruimte/weg liggen en goed verlicht zijn. …

Materiaalgebruik

Aantrekkelijkheid Een schone en hele omgeving draagt bij aan het veiligheidsgevoel. Een bewuste keuze en toepassing van materialen verhoogt de aantrekkelijkheid …

Metrostation – Tussengebied

Zichtbaarheid Op de verdeelvloer moet duidelijk zichtbaar zijn waar de uitgangen, corridors en (rol)trappen zijn en waar deze naar toe …

Metrostation – Omgeving en entree

Zichtbaarheid Een veilig (metro)station ligt in een veilige omgeving. Routes van en naar de entrees kenmerken zich door constante aanwezigheid van sociale …

Metrostation – Stationsvoorzieningen

Zichtbaarheid Voorzieningen in de stations, zoals publieke telefoons, controlekamers, winkeltjes moeten maximaal bijdragen aan de sociale controle. Op kaartverkoopautomaten, stijgpunten, tellijnen en perrons …

Onderhoud

Zichtbaarheid Gebouwen, woningen en plekken die vuil, verwaarloosd en onaantrekkelijk ogen, stralen uit dat er niemand verantwoordelijk is en dat …

Noodgebouw

Zichtbaarheid Noodgebouwen moeten zichtbaar zijn vanaf een hoofdgebouw en bij voorkeur ook vanaf de openbare ruimte of een doorgaande route. Bij …

Openbaar vervoer en taxi

Het Kenniscentrum Sociale Veiligheid en Mobiliteit (SV&M) van het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) ondersteunt partijen bij het ontwikkelen en realiseren van beleid over sociale veiligheid en mobiliteit. Het …

Parkeerterrein

Zichtbaarheid Parkeerterreinen liggen bij voorkeur in het zicht van een doorgaande weg, woningen, formele en/of informele toezichthouders: overzichtelijk en zonder obstakels. Zichtlijnen mogen niet …

Plakplaatsen en –zuilen

Zichtbaarheid Posters en stickers in de openbare ruimte geven, net als graffiti, een verloederde indruk. Veel gemeenten bieden vrije plakplaatsen en -borden …

Schoolplein

Zichtbaarheid Plein en toegang moeten in het zicht zijn van school, conciërgewoning, en/of omliggende bebouwing. Op en om het plein is een overzichtelijke begroeiing …

Sigarettenpeuken

Aanpak Het is goed om rokers te informeren dat peuken op straat ernstige milieuschade opleveren. Daarnaast kunnen rokers worden aangemoedigd om de …

Sportaccommodatie

Zichtbaarheid Een sportaccommodaties ligt bij voorkeur niet buiten de bebouwde kom, in parken of mono-functionele gebieden met alleen dagfuncties (bijvoorbeeld een bedrijventerrein). Medegebruik …