Categorieën

stichting veilig ontwerp en beheer advertentiecocoon, risk management, cpted, experts, audit, zeta
Dit is een advertentie
Toegang

Zichtbaarheid Ingangen moeten duidelijk zichtbaar en herkenbaar zijn in de gevel van een gebouw. Op de ingang moet zo mogelijk toezicht zijn vanuit een …

Terras (horeca)

Zichtbaarheid Het terras moet In het zicht liggen van de bijbehorende (horeca)voorziening. Eenduidigheid Grenzen van het terras kunnen worden gemarkeerd …

Straatmeubilair

Zichtbaarheid Straatmeubilair moet zo mogelijk in het zicht van woningen of doorgaande routes staan, op zichtbare plekken. Eenduidigheid Bankjes mogen geen …

Zwembad

Zichtbaarheid Een zwembad ligt het liefst niet buiten de bebouwde kom, in parken of monofunctionele gebieden met alleen dagfuncties (bijvoorbeeld een bedrijventerrein).  Als …

Wijkvoorziening

Zichtbaarheid Wijkvoorzieningen liggen bij voorkeur in het zicht van woningen en zijn open na sluitingstijd van de winkels. Eenduidigheid Het moet duidelijk …

Blokgroen

Zichtbaarheid Zichtlijnen mogen niet worden belemmerd door het groen, dat betekent: een lage beplanting (tot 1,20 meter) en/of bomen met hoge kruin. …

Straatroof en zakkenrollen

Straatroof gebeurt – in tegenstelling tot een overval – in de openbare ruimte. Ook zakkenrollerij (onopvallend en zonder geweld) vindt plaats in het publieke of …

Afvalopslag – bovengrondse containers

Zichtbaarheid Door gescheiden afvalinzameling  van restafval, gft, glas, papier, textiel en plastic is het aantal containers in de openbare ruimte enorm gestegen. Bij het plaatsen …

Afvalopslag – ondergrondse containers

Zichtbaarheid Door gescheiden afvalinzameling  van restafval, gft, glas, papier, textiel en plastic is het aantal containers in de openbare ruimte enorm gestegen. Bij containers moet …

Zwerfafval

Zwerfafval is afval dat door mensen bewust of onbewust is weggegooid of achtergelaten. Soms ook weggewaaid huisvuil. Veelvoorkomend zwerfafval is: kauwgom, sigarettenpeuken, …

Stijgpunt

Zichtbaarheid (Rol)Trappen en liften moeten het liefst op maximaal 10 meter afstand van de hoofdingang liggen en zichtbaar zijn vanuit de entree. Trappen moeten …

Station

Zichtbaarheid Entrees van een station moeten op ruime afstand zichtbaar en herkenbaar zijn. Bij het naar binnen gaan is minimaal 40 meter …

Gebouw

Zichtbaarheid Bij voorkeur zitten in de plint van het gebouw publieke functies, vooral bij gebouwen in drukke publieke ruimtes (winkelgebieden, kantorengebieden, …

Gang

Zichtbaarheid Gangen in gebouwen moeten overzichtelijk zijn, zonder scherpe hoeken en nissen. Als alleen aan de uiteinden van de gang daglicht/ramen zijn, kan …

Sportpark

Zichtbaarheid Op sportparken moeten paden en parkeerplaatsen goed verlicht zijn, ook als de sportveldverlichting uit is (tot een half uur na sluitingstijd). Medegebruik door …

Voetpad

Zichtbaarheid Doorgaande voetpaden in stedelijk gebied moeten goed verlicht zijn, dit helpt gebruikers om hun weg te vinden en medegebruikers te zien en herkennen. Bij …

Onderdoorgang

Zichtbaarheid Een onderdoorgang moet zo kort mogelijk zijn, zo breed en zo hoog mogelijk, zonder zichtbelemmerende obstakels. In de onderdoorgangen mogen geen nissen of …

Tunnel

Zichtbaarheid De aan- en afvoerwegen van een tunnel moeten zo recht mogelijk zijn, met een volledige zichtlijn (Zie ook een voorbeeld in …

Overval

Zichtbaarheid Het risico op overvallen is het meest aanwezig ’s avonds en in de donkere maanden; daarom is op veel plekken …

Vandalisme / vernieling

Zichtbaarheid Vandalismegevoelige plekken zijn plekken die niet levendig, overzichtelijk en voldoende verlicht zijn, en niet in het zicht van woningen en/of voorzieningen liggen. Eenduidigheid …