stichting veilig ontwerp en beheer advertentie
Dit is een advertentie

SVOB en Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)

De SVOB en het IFV waren recent opdrachtgever voor studenten Integrale Veiligheidskunde van Saxion Hogescholen. De studenten deden onderzoek naar fysieke en sociale veiligheid in de Omgevingswet. SVOB en IFV constateren dat fysieke en sociale veiligheid in de praktijk gescheiden werelden zijn, maar veel raakvlakken hebben als het de leefomgeving van burgers betreft. SVOB en IFV zien in de transitie rondom de Omgevingswet dan ook goede kansen om een brug te slaan tussen beide veiligheidsvelden.

Hoe? Via het Young CPTED Professionals netwerk van de SVOB geven we het woord aan de studenten die het onderzoek hebben verricht: Gerben, Moreno, Emma & Lisette.

 

Bundeling informatie sociale en fysieke veiligheid

Ons project startte met de vraag ‘hoe een bijdrage te leveren aan gelijk speelveld voor burgers, overheid en bedrijven op het gebied van digitale informatievoorziening over Ruimte en Veiligheid?’

Het doel van dit project is om erachter te komen of het haalbaar en nuttig is om zowel sociale als fysieke veiligheid in één digitale informatievoorziening te verwerken. Als het handig blijkt te zijn welke informatie zou er dan in de informatievoorziening verwerkt moeten worden zonder dat de burgers onnodig ongerust worden gemaakt? Dit project hebben wij in het eerste halfjaar van het tweede leerjaar van onze studie uitgevoerd.

 

Sociale en fysieke veiligheid in de Omgevingswet

Het doel van de opdracht was om uit te zoeken hoe we informatie over sociale en fysieke veiligheid kunnen bundelen en te kijken wat de invloed van de omgevingswet daarop was. Het gedeelte over sociale veiligheid draaide vooral om hoe de statistieken over onveiligheden op dat gebied overzichtelijk zichtbaar gemaakt kunnen worden voor de burgers. Wij hebben hiervoor een aantal kaartbeelden gemaakt om zo een overzicht te geven van verschillende risico’s. Op die kaartbeelden staat dan, bijvoorbeeld, hoeveel er in een buurt is ingebroken. In het verslag staat dan aangegeven wat je hier tegen kunt doen.

 

Bij fysieke veiligheid zijn veel risico’s betrokken, voor dit project hebben wij dus een selectie gemaakt van risico’s die wij uit hebben gewerkt. We hebben de volgende risico’s uitgewerkt: Ongevallen gevaarlijke met stoffen, Transport gevaarlijke stoffen over het spoor, Overstromingen, Brandgevaar/brandveiligheid en Brand/explosie/gifwolk. We laten zien hoe de kaart voor het risico eruit komt te zien in de app (we hebben zelf kaarten via het programma arcgis gemaakt, maar er zijn ook kaarten van risicokaart.nl gebruikt). Er wordt algemene informatie over het risico gegeven, maar ook wat je kan doen ter preventie en wat je moet doen wanneer het incident daadwerkelijk plaatsvind. Tot slot worden er nog verschillende websites toegevoegd waar je meer informatie kunt vinden over het risico.

 

Uiteindelijk is er gekeken naar hoe dit samen kan vallen met het vooruitzicht naar de nieuwe Omgevingswet. Dat was een lastige kwestie waarin uiteindelijk een goede verbinding is gelegd met de applicatie die wij adviseren.

 

Advies

Ons advies is om een applicatie te ontwikkelen waar de informatie over sociale en fysieke veiligheid gebundeld worden met het oog op de Omgevingswet. Daarnaast is er uit dit onderzoek gekomen dat er verder onderzocht moet worden of een applicatie daadwerkelijk een goede optie is of dat er misschien nog wel andere mogelijkheden zijn om informatie over fysieke en sociale veiligheid te bundelen.

Als laatste moet worden onderzocht of er een onderscheid gemaakt moet worden tussen sociale en fysieke veiligheid. Voor burgers is het waarschijnlijk beide ‘veiligheid’.

Reageer op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reacties (0)