cocoon, risk management, cpted, experts, audit, zetastichting veilig ontwerp en beheer advertentie
Dit is een advertentie

Terreur bestendige buitenruimten blijven een groot probleem voor gemeenten. De SVOB doet samen met het CROW een vooronderzoek naar de behoefte aan een leidraad. Een leidraad waarin we een denk- en oplossingsrichting geven voor maatregelen die aantoonbaar effectief zijn maar tegelijk ook passen in de betreffende omgeving.

Veel van de huidige maatregelen werken niet of zijn zelfs contraproductief. Denk aan dranghekken, betonblokken en vuilniswagens. Maar deze maatregelen kunnen tegelijkertijd een negatief effect hebben op de beleving van bezoekers en omwonenden.

Een werkgroep met Security Design Specialisten (CPTED experts) onderzoeken de behoefte bij overheidsinstellingen. Mocht die behoefte er werkelijk zijn dan zal de werkgroep, samen met het CROW, een leidraad opstellen en kunnen gemeenten, bij behoefte, een beroep doen op de CPTED experts.

Download hier de Engelstalige Whitepaper van de SVOB

svob, dat, design against terrorism, cpted