Stichting Veilig Ontwerp en Beheer

De Stichting Veilig Ontwerp en Beheer (SVOB) richt zich op het veiliger maken van gebouwen, woningen en buitenruimte door zowel in het ontwerp als het beheer van de gebouwde omgeving expliciet rekening te houden met veiligheid.

Criminologische theorieën

SVOB baseert zich daarbij op criminologische theorieën (rationele keuzemodel, situationele aanpak, gelegenheidstheorie), die er van uit gaan dat criminaliteit en gevoelens van onveiligheid kunnen worden bestreden door veranderingen aan te brengen in de fysieke en sociale omgeving. Centraal hierin staat het CPTED model (Crime Prevention Through Environmental Design). In Nederland spreken we over Veilig Ontwerp en Beheer. De SVOB is het netwerk voor veilig ontwerp en beheer.

SVOB is onderdeel van een internationaal netwerk (European Designing Out Crime Association E-DOCA) en is verbonden met de International CPTED Association (ICA).

Wat maakt de SVOB bijzonder?

✓ Haar focus: de gehele ‘keten’ komt aan bod: ontwerp, inrichting, beheer en het onderhoud van gebouwen, woningen en buitenruimte
✓ Haar benadering: bottom-up met behulp van een deskundigennetwerk i.p.v. top-down
✓ Haar inhoud: situationele aanpak met interactie tussen sociale en fysieke omgeving (i.p.v. slachtoffergerichte dan wel dadergerichte aanpak).
✓ Haar omgeving: voortgekomen uit een internationaal netwerk i.p.v. alleen een nationaal netwerk.

Wat doet de SVOB?

✓ Oprichten en levend houden van een netwerk van deskundigen en betrokkenen bij veilig ontwerp en beheer, onder meer via deze website.
✓ Organiseren van cursussen, congressen, workshops en andere evenementen die kennisoverdracht over veilig ontwerp en beheer tot stand kunnen brengen.
✓ Bijdragen aan de kwaliteit, kennis en vaardigheden van de adviseurs die in Nederland die diensten aanbieden over veilig ontwerp en beheer.
✓ Bevorderen van theorievorming en onderzoek.
✓Onderhouden van contacten met organisaties in andere landen die zich met veilig ontwerp en beheer bezighouden.

Lid worden van het CPTED
deskundigennetwerk

In Nederland heeft de SVOB een netwerk van deskundigen. Deelname aan het netwerk van de SVOB is interessant voor professionals die betrokken zijn bij veilig ontwerp en beheer van de gebouwde omgeving, zoals planners, (landschaps)architecten, stedenbouwers, projectontwikkelaars, politie, brandweer, hulpdiensten, beveiligingsexperts, adviesbureaus, lokale en regionale overheden (Ruimtelijke Ordening, Veiligheid, Beheer e.d.), docenten/studenten van opleidingen (integrale) veiligheid, bouwkund en/of beheer openbare ruimte.

Het lidmaatschap kost € 35,- per jaar. Leden ontvangen o.a. de nieuwsbrief, kunnen gratis of met reductie deelnemen aan bijeenkomsten en kunnen met korting publicaties van SVOB aanschaffen. Via een eigen LinkedIn groep en in de website wordt kennis en ervaring gedeeld met andere leden van het netwerk. Aanmelden voor het lidmaatschap kan via dit online formulier.

Huishoudelijk reglement

In ons huishoudelijk reglement vindt u meer informatie over de SVOB.

Huishoudelijk reglement SVOB_2023

Woorden van onze leden