Erkenningen

De SVOB is normsteller voor persoonscertificering en opleidingsintituten.

RCE normen

De normen die gelden voor RCE-persoonscertificering zijn door de SVOB neergelegd in het bij stichting N’Lloyd ondergebrachte Specifiek Reglement RCE. Hierin staat onder meer aangegeven dat voor de geregistreerde geldt dat hij/zij bij aanvraag van de certificatie:

✓ een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kan overleggen waaruit blijkt dat het gedrag van de kandidaat in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van de taak of functie in de samenleving waarvoor hij/zij de certificatie aanvraagt;
✓ een bewijs dat hij/zij een SVOB-erkende opleiding met goed gevolg heeft afgerond en
✓ over tenminste drie jaar relevante werkervaring beschikt.

Opleidingen

Ten aanzien van de normstelling van de opleidingsinstituten, stelt het Specifiek Reglement RCE dat de SVOB de rol van registerdeskundige vervult en het predicaat ‘SVOB-erkende opleiding’ aan opleidingen verleent waarvan is gebleken, dat de deelnemers in voldoende mate zijn voorbereid voor de eisen die door de SVOB zijn gesteld met betrekking tot theorie- en praktijkexamens RCE. De eisen en procedures die voor opleidingen gelden die het predicaat ‘SVOB-erkende opleiding’ willen verkrijgen, zijn vooralsnog niet vastgesteld. In dit stuk wordt ten behoeve van het SVOB Bestuur een voorstel geformuleerd hoe deze eisen en procedures eruit kunnen zien.

Voor meer informatie certificering van opleidingen en opleiders download hier onze folder.