Kwaliteitskeurmerk

Stichting Veilig Ontwerp en Beheer (SVOB) stelt zich tot doel de veiligheid in Nederland te vergroten door het bevorderen van veilig ontwerp en beheer van de gebouwde omgeving en het vormen van een landelijk platform op het gebied van veilig ontwerp en beheer. Dit doet zij onder meer door op te treden als normsteller voor persoonscertificatie en – aansluitend – als normsteller voor opleidingsinstituten die huidige en toekomstige professionals in het veiligheidsdomein opleiden in een aan ‘Veilig Ontwerp en Beheer’ gerelateerd vakgebied. Een dergelijke erkende opleiding kan hierna bijdragen tot een persoonsregistratie, zoals nu reeds het geval is bij het Register CPTED-Expert (kortweg: RCE).

Opleidingen

Bij een aantal opleidingen ben je verzekerd van een goede basisopleiding CPTED.

Erkenning

Lees meer over de erkenningen aan opleidingen en professionals.

CPTED Experts

Geregistreerde CPTED Experts (RCE) zijn gekwalificeerde veiligheidsprofessionals.
Registerreglement CPTED Experts