Privacy statement

Versie I (01.11.10)

1. Algemeen

SVOB gaat uiterst zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van de website www.veilig-ontwerp-beheer.nl. SVOB verzamelt alleen die persoonsgegevens welke noodzakelijk zijn om de dienstverlening aan gebruikers te onderhouden en te verbeteren. Persoonsgegevens worden met inachtneming van de geldende privacywetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd.

2. Gegevens

Bij en/of na bezoek van de websites www.svob.nl worden de volgende gegevens van de gebruiker verzameld: Verkeersgegevens, dit zijn statistische geanonimiseerde gegevens over het bezoek van website, onder meer gegevens over het aantal bezoekers en welke pagina’s worden bezocht.

3. Beveiliging

SVOB draagt zorg voor een beveiliging als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Telecommunicatiewet van alle gegevensverzamelingen die mogelijk persoonsgegevens bevatten, door middel van:

  • Logische toegangscontrole met behulp van wachtwoord of pincode;
  • Firewalls.

4. Verstrekking aan derden

Anders dan op grond van wettelijke verplichtingen of tenzij uitdrukkelijk door de gebruiker zelf aangegeven, verstrekt SVOB geen persoonsgegevens aan derden. Indien de noodzaak om persoonsgegevens te verstrekken aan derden voortvloeit uit verplichtingen die SVOB namens of ten behoeve van de gebruiker aangaat, wordt de gebruiker steeds om uitdrukkelijke toestemming voor verstrekking van persoonsgegevens met dat specifieke doel gevraagd. SVOB kan het beheer en bewerken van persoonsgegevens van gebruikers doen uitvoeren door derden, die vervolgens uit hoofde van hun opdracht toegang tot de gegevensverzameling krijgen. Deze toegang verleent SVOB onder voorwaarden dat deze derde het bepaalde in dit reglement alsmede de geheimhoudingsplicht in acht nemen.

5. Plaatsing bijdragen

Bij www.svob.nl kan men via de beheerders zelf teksten, afbeeldingen en andere bijdragen plaatsen. Bijdragen worden onder vermelding van de gebruikersnaam gepubliceerd. Het is toegestaan een pseudoniem te gebruiken in plaats van de echte naam. De bijdragen zijn door iedereen op te vragen, inclusief zoekmachines.