Young CPTED Professionals

In 2019 heeft de Stichting Veilig Ontwerp en Beheer (SVOB) een jongerennetwerk opgezet: Young CPTED Professionals. Het bestaande SVOB-netwerk bezit jarenlange kennis en ervaring over CPTED. De SVOB wil een nieuwe generatie professionals opleiden die het gedachtegoed van CPTED blijven uitdragen en innoveren in relatie tot actuele sociale veiligheidsvraagstukken.

Het Young CPTED Professionalsnetwerk is voor studenten en Young Professionals met interesse in sociale veiligheidsvraagstukken. Dat kan vanuit diverse studierichtingen of werkervaring vanuit bijvoorbeeld ontwerp, onderzoek of beleid.

Het Young CPTED Professionals biedt jou toegang tot het SVOB-netwerk met een internationale kennisdatabase. Je kunt kenniscafé’s en lezingen organiseren of bijwonen en je verder verdiepen in specifieke thema’s door lid te worden van een vakgroep. Op termijn biedt het netwerk jou ook toegang tot stage- en afstudeerplekken en relevante vacatures op de arbeidsmarkt.

 

Vakgroepen

Het Young CPTED Professionalsnetwerk richt vakgroepen op rondom actuele veiligheidsvraagstukken. In deze vakgroepen ontwikkelen leden zich tot expert op een specifiek thema en werken ze aan innovatieve oplossingen voor de praktijk.

De vakgroepen zijn nog in ontwikkeling. Meld je aan als je een vakgroep wilt beginnen. Potentiële vakgroepen zijn:

✓ Veilig productontwerp
✓ Overlast en gedragsbeïnvloeding
✓ Veilige woonomgeving
✓ Veilige werkomgeving
✓ Terreurbestendig bouwen en inrichten
✓ Digitale veiligheid

 

Vacatures

We zoeken nog bestuursleden voor het Young CPTED Professionalsnetwerk. Voor meer informatie download de folder of neem contact op met ons.

Young CPTED Professionals

Lotte Hendriks

Randy Bloeme

Secretaris A.I., Young CPTED Professionals

YCP

Vacature

Secretaris / redacteur

YCP

Vacature

Wetenschap en innovatie

YCP

Vacature

Voorzitters vakgroepen