Samenwerking ICA

De SVOB is sinds enkele jaren Dutch Chapter van de International CPTED Association (ICA). We

werken samen met vergelijkbare internationale stichtingen om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen.