Gerelateerde links

Met Veilig Ontwerp en Beheer baseren we ons op criminologische theorieën (rationele keuzemodel, situationele aanpak, gelegenheidstheorie), die er van uit gaan dat criminaliteit en gevoelens van onveiligheid kunnen worden bestreden door veranderingen aan te brengen in de fysieke en sociale omgeving. Centraal hierin staat het CPTED model (Crime Prevention Through Environmental Design).

Veiligheid houdt de maatschappij enorm bezig. Hieronder vindt u een grote hoeveelheid links naar allerhande websites die op de een of andere manier gelinkt zijn aan VOB of CPTED.

U kunt uiteraard ook links aanmelden. Het is dan van belang te weten dat we ons zoveel als mogelijk richten op niet commerciële website of pagina’s op internet.

ACPI – Site van het American Crime Prevention Institute

Art of Safety – Design voor (integrale) veiligheid

ATLAS – Atlas Safety & Security Design

Biz-nl – Site van MKB en EZ over Bedrijven Investerings Zones (BIZ)

Buurtalliantie – Platform voor innovatief maatschappelijk ondernemen

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) – Organisatie van de ministeries van Justitie en van BZK

CPTED.NL – (Sponsor van deze site) Informatie over opleiding tot CPTED-expert, workshops enz.

Crimeprevention Website – the ‘home’ of home security

EUKN – European Urban Knowledge Network

Euronorm – Digitaal Platform Wetgeving en Normalisatie

Fepsu – Spanish forum for the prevention and urban security

Gebiedsontwikkeling Portal – Gezamelijke site van TU Delft, het Nirov, Ministerie VROM en Habiforum

Isac NL – Informatieknooppunt veiligheid vitale infrastructuren en bebouwde omgeving (steden)

KEI-centrum – KEI-kenniscentrum stedelijke vernieuwing

Leefbaarometer – Interactieve barometer van de leefbaarheid in Nederlandse gemeenten en wijken

LEV – Landelijke Expertisegroep Veiligheidspercepties

LPB – Platform Wijkgericht Werken

Nederland Veilig – Campagnepagina van de Rijksoverheid

NICIS – Netherlands Institute for City Innovation Studies

NICP – CPTED training US

NIROV – Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting

NSCR – Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving

Planning Urban Security PluS – EU Project voor criminaliteitspreventie en stedebouw

Platform 31 – Kennis van stad en regio

Platform woonoverlast – Landelijk platform woonoverlast

Politie – Nederlandse Politieregio’s

Politiekeurmerk Veilig Wonen – Certificering Inbraakveiligheid

Predore – Precedent Documentatie en Registratie

Raden voor de leefomgeving en infrastructuur – adviescolleges voor regering en parlement (over de fysieke leefomgefving en infrastructuur)

RCM-advies – Sociale veiligheid en criminaliteitsbeheersing

RMO – Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling

RO-web – Het kennisportaal voor de ruimtelijke ordening

Ruimtevolk – Webmagazine over de leefomgeving en ruimtelijke ordening

Rijksoverheid – Homepage van de Rijksoverheid

Safe Cascadia – Non profit alliance for the advancement of vital, sustainable and crime free communities

SIPA – Sicherheidspartnerschaft im Städtebau in Niedersachsen

Slim bekeken – advies en informatie over cameratoezicht

SMVP – Stichting Maatschappij Veiligheid en Politie

Stipo – Team voor stedelijke ontwikkeling

Stop de criminaliteit – Inbrakenkaart van de gemeente Utrecht

TNO – Integrale Veiligheid

TNO – Gebouwde Omgeving

Urban Criminology – Urban Sociology and Crime Prevention

URBSEC – Urban Safety and Sociatal  Security Research Center, University of Gothenburg, Chalmers University of Technology, Sweden

Veilig Ondernemen – Portal van de Kamer van Koophandel over veiligheid

Veilig Wonen – Veilig wonen, werken, recreëren & verkeren

Veilig Leefbaar – Spreekstoel voor veiligheid en leefbaarheid

VER – Veiligheids Effect Rapportage

WODC – Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum van het Ministerie van Justitie

Wonen boven winkels – Vereniging ‘Wonen boven winkels’

Wijkalliantie – Werken aan een opwaartse samenleving