Voorzitters Vakgroepen CPTED Young Professionals

Het Young CPTED Professionals netwerk is kort geleden opgericht om voor meer meer verjonging te zorgen, maar ook om nieuwe projecten te ondersteunen en te ontwikkelen en CPTED/VOB meer en breder zichtbaar te maken.

De bestuurders van het jongerennetwerk hebben affiniteit met CPTED/VOB en zijn nog studerend of niet meer dan 5 jaar als professional actief in het bedrijfsleven.

De voorzitter, Randy Bloeme is in 2019 aangetreden met als doel om een jeugdbestuur te vormen. Daarvoor zijn er nog een aantal vacatures, waaronder enthousiaste voorzitters voor de verschillende vakgroepen.

Binnen het jongerennetwerk worden vakgroepen opgericht rondom actuele veiligheidsvraagstukken. In deze vakgroepen ontwikkelen leden zich tot expert op een specifiek thema en werken ze aan innovatieve oplossingen voor de praktijk.
Potentiële vakgroepen zijn:

✓ Veilig productontwerp
✓ Overlast en gedragsbeïnvloeding
✓ Veilige woonomgeving
✓ Terreurbestendig bouwen en inrichten
✓ Digitale veiligheid

De rol van de vakgroepvoorzitter is:

✓ Sturen en bewaken van wetenschappelijke en innovatieve ontwikkeling van de vakgroep
✓ Ontwikkelingen in wetenschap en praktijk volgen

Het profiel van de potentiële vakgroepvoorzitter is:

✓ Afgeronde WO opleiding (of in laatste fase)
✓ Aantoonbare kennis van CPTED