cocoon, risk management, cpted, experts, audit, zetastichting veilig ontwerp en beheer advertentie
Dit is een advertentie

Voor de certificering RCE volg je een door de SVOB erkende CPTED basisopleiding. Momenteel beschikken twee opleidingsinstituten over deze erkenning.

Stichting Veilig Ontwerp en Beheer (SVOB) stelt zich tot doel de veiligheid in Nederland te vergroten door het bevorderen van veilig ontwerp en beheer van de gebouwde omgeving en het vormen van een landelijk platform op het gebied van veilig ontwerp en beheer. Dit doet zij onder meer door op te treden als normsteller voor persoonscertificatie en – aansluitend – als normsteller voor opleidingsinstituten die huidige en toekomstige professionals in het veiligheidsdomein opleiden in een aan ‘Veilig Ontwerp en Beheer’ gerelateerd vakgebied. Een dergelijke erkende opleiding kan hierna bijdragen tot een persoonsregistratie, zoals nu reeds het geval is bij het Register CPTED-Expert (kortweg: RCE).

Ten aanzien van de normstelling van de opleidingsinstituten, stelt het Specifiek Reglement RCE dat de SVOB de rol van registerdeskundige vervult en het predicaat ‘SVOB-erkende opleiding’ aan opleidingen verleent waarvan is gebleken, dat de deelnemers in voldoende mate zijn voorbereid voor de eisen die door de SVOB zijn gesteld met betrekking tot theorie- en praktijkexamens RCE.

De toetsing

Om voor SVOB-erkenning in aanmerking te kunnen komen, worden zowel de opleiding als de docent(en) kwalitatief en inhoudelijk getoetst. De kwalitatieve toetsing heeft betrekking op de didactische en pedagogische aspecten van de opleiding als geheel. Onder inhoudelijke toetsing wordt in dit geval de inhoud van het VOB-onderwijsaanbod bedoeld.

Is uw organisatie geinteresseerd?

Voor nadere informatie over de toetsingsvereisten en de aan de erkenning verbonden kosten kunt u contact opnemen met het secretariaat van de SVOB.