CPTED Experts

CPTED Experts zijn door de SVOB erkende professionals in het vakgebied ‘Veilig Ontwerp en Beheer’. Steeds vaker is het een eis in ruimtelijke projecten om een gecertificeerde professional mee te laten adviseren over sociale veiligheid en leefbaarheid. 

De opname in het RCE (Register CPTED Expert) wordt verzorgd door de SVOB. Voor de geregistreerde geldt dat hij/zij bij aanvraag van de certificatie heeft overlegd:

✓ Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) waaruit blijkt dat het gedrag van de kandidaat in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van de taak of functie in de samenleving waarvoor hij/zij de certificatie aanvraagt.
✓ Een bewijs dat hij/zij een SVOB erkende opleiding (basisopleiding en praktijkopdracht) met goed gevolg heeft afgerond.
✓ De geregistreerde beschikt bij aanvraag van de certificatie over tenminste drie jaar relevante werkervaring.

De SVOB opleidingscommissie beoordeelt aan de hand van het reglement en de overlegde stukken of de aanvrager aan de vereisten heeft voldaan. Als dat het geval is, zult u in het RCE register worden bijgeschreven.

De geregistreerde heeft, gedurende een periode van 3 jaar waarin hij in het register is ingeschreven, het recht gebruik te maken van de aanduiding RCE door dat achter zijn familienaam te plaatsen ter aanduiding van het feit dat hij bij SVOB staat ingeschreven als Register CPTED Expert. Gedurende die periode wordt van de geregistreerde bovendien verwacht dat hij/zij actief bezig is met kennisontwikkeling en –deling binnen het vakgebied door het behalen van PE punten.

Meer gedetailleerde informatie kunt u hier lezen:

 

SVOB netwerk inschakelen bij activiteiten en vragen?

Aan een aantal leden van het netwerk van de SVOB kunt u vragen stellen over veilig ontwerp en beheer, of ze inschakelen bij opdrachten.

CPTED Experts

Rob van Dijk

Cocoon risk management BV

Tom Bindels

Art of Safety

Kyra Kuitert

Bureau K2

Patrick Brinkhof

Alpha Security

Peter Prak

Vertas B.V.; PSJ Advies

Tobias Woldendorp

WoldendorpWildervank

Senol Demirel

NS

Manuel Lopez

InHolland

Gonda Neddermeijer

Kernel Groep B.V.

Paul van Egmond

DSP-groep

Rob van den Biggelaar

BG Consulting

Henk Neddermeijer

Kernel Groep B.V.

Paul van Soomeren

DSP-groep

Randy Bloeme

Inbo BV

Wilt u als SVOB lid ook op deze lijst staan? 

Michael Wessels