Voor studenten

Stichting Veilig Ontwerp en Beheer kent twee soorten studentenlidmaatschappen voor studenten:

✓ Gratis studentenlidmaatschap. Dit geldt voor studenten die de opleiding Integrale Veiligheidskunde (IVK) van de HBO-instellingen Saxion en Inholland volgen. Beide instituten zijn sponsor van SVOB en bieden studenten daarom de mogelijkheid gratis lid te worden van het SVOB-deskundigennetwerk.
✓ Betaald studentenlidmaatschap. Studenten verbonden aan HBO-instellingen of Universiteiten die geen sponsor zijn van SVOB kunnen voor € 25,00 per jaar het studentenlidmaatschap aanvragen.

Voorwaarden lidmaatschap

Om voor het studentenlidmaatschap in aanmerking te komen dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

✓ Ad 1 en 2. De student is ingeschreven aan een hogeschool of universiteit en volgt daar de studierichting Integrale Veiligheidskunde of soortgelijke studierichting/master.
✓ Ad 1. De student van Inholland en SAXION dient een verzoek tot lidmaatschap van SVOB in via de bij de hogeschool aangewezen contactpersoon en via de met de hogeschool afgesproken procedure. De contactpersoon bij Inholland is de heer M. Lopez.

Beëindiging lidmaatschap

Het studentenlidmaatschap eindigt op het moment dat de student (naar verwachting) de opleiding heeft afgerond, of op het moment dat de studie wordt afgebroken. Na voltooiing van de studie gaat het studentenlidmaatschap niet automatisch over in het reguliere, betaalde, lidmaatschap, tenzij de afgestudeerde daarom vraagt.

Rechten en plichten

✓ Studentleden kunnen – net als alle leden van het SVOB-deskundigennetwerk – gebruik maken van het netwerk, ontvangen gratis de nieuwsbrief en hebben de mogelijkheid de door SVOB georganiseerde bijeenkomsten bij te wonen.
✓ Studentleden hebben geen stemrecht.
✓ Studentleden hebben de mogelijkheid hun scripties of andere werkstukken te publiceren via de website van SVOB. Deze scripties/werkstukken dienen vooraf voor de hogeschool goedgekeurd te zijn. De eindredacteur van de website beslist uiteindelijk over de plaatsing.
✓ Studentleden hebben de mogelijkheid een SVOB-bijeenkomst (excursie, studiemiddag e.d.) te organiseren. Het is aan de hogescholen te bepalen of aan deze activiteit studiepunten worden toegekend.
✓ Studentleden zijn verplicht te melden dat zij hun studie hebben afgerond of afgebroken.

Contactpersoon

Binnen het SVOB-netwerk is een contactpersoon aangewezen als verbinding tussen studentleden en SVOB. Vooralsnog zal de heer Wilbert Rodenhuis deze taak op zich nemen. Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat: secretaris.svob@gmail.com