Links

Met Veilig Ontwerp en Beheer baseren we ons op criminologische theorieën (rationele keuzemodel, situationele aanpak, gelegenheidstheorie), die er van uit gaan dat criminaliteit en gevoelens van onveiligheid kunnen worden bestreden door veranderingen aan te brengen in de fysieke en sociale omgeving. Centraal hierin staat het CPTED model (Crime Prevention Through Environmental Design).

Veiligheid houdt de maatschappij enorm bezig. Hieronder vindt u een grote hoeveelheid links naar allerhande websites die op de een of andere manier gelinkt zijn aan VOB of CPTED.

U kunt uiteraard ook links aanmelden. Het is dan van belang te weten dat we ons zoveel als mogelijk richten op niet commerciële website of pagina’s op internet.

 • ACPI – Site van het American Crime Prevention Institute
 • Art of Safety – Design voor (integrale) veiligheid
 • ATLAS – Atlas Safety & Security Design
 • Biz-nl – Site van MKB en EZ over Bedrijven Investerings Zones (BIZ)
 • Buurtalliantie – Platform voor innovatief maatschappelijk ondernemen
 • Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) – Organisatie van de ministeries van Justitie en van BZK
 • CPTED.NL – (Sponsor van deze site) Informatie over opleiding tot CPTED-expert, workshops enz.
 • Crimeprevention Website – the ‘home’ of home security
 • EUKN – European Urban Knowledge Network
 • Euronorm – Digitaal Platform Wetgeving en Normalisatie
 • Fepsu – Spanish forum for the prevention and urban security
 • Gebiedsontwikkeling Portal – Gezamelijke site van TU Delft, het Nirov, Ministerie VROM en Habiforum
 • Isac NL – Informatieknooppunt veiligheid vitale infrastructuren en bebouwde omgeving (steden)
 • KEI-centrum – KEI-kenniscentrum stedelijke vernieuwing
 • Leefbaarometer – Interactieve barometer van de leefbaarheid in Nederlandse gemeenten en wijken
 • LEV – Landelijke Expertisegroep Veiligheidspercepties
 • LPB – Platform Wijkgericht Werken
 • Nederland Veilig – Campagnepagina van de Rijksoverheid
 • NICIS – Netherlands Institute for City Innovation Studies
 • NICP – CPTED training US
 • NIROV – Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting
 • NSCR – Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving
 • Planning Urban Security PluS – EU Project voor criminaliteitspreventie en stedebouw
 • Platform 31 – Kennis van stad en regio
 • Platform woonoverlast – Landelijk platform woonoverlast
 • Politie – Nederlandse Politieregio’s
 • Politiekeurmerk Veilig Wonen – Certificering Inbraakveiligheid
 • Predore – Precedent Documentatie en Registratie
 • Raden voor de leefomgeving en infrastructuur – adviescolleges voor regering en parlement (over de fysieke leefomgefving en infrastructuur)
 • RCM-advies – Sociale veiligheid en criminaliteitsbeheersing
 • RMO – Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
 • RO-web – Het kennisportaal voor de ruimtelijke ordening
 • Ruimtevolk – Webmagazine over de leefomgeving en ruimtelijke ordening
 • Rijksoverheid – Homepage van de Rijksoverheid
 • Safe Cascadia – Non profit alliance for the advancement of vital, sustainable and crime free communities
 • SIPA – Sicherheidspartnerschaft im Städtebau in Niedersachsen
 • Slim bekeken – advies en informatie over cameratoezicht
 • SMVP – Stichting Maatschappij Veiligheid en Politie
 • Stipo – Team voor stedelijke ontwikkeling
 • Stop de criminaliteit – Inbrakenkaart van de gemeente Utrecht
 • TNO – Integrale Veiligheid
 • TNO – Gebouwde Omgeving
 • Urban Criminology – Urban Sociology and Crime Prevention
 • URBSEC – Urban Safety and Sociatal  Security Research Center, University of Gothenburg, Chalmers University of Technology, Sweden
 • Veilig Ondernemen – Portal van de Kamer van Koophandel over veiligheid
 • Veilig Wonen – Veilig wonen, werken, recreëren & verkeren
 • Veilig Leefbaar – Spreekstoel voor veiligheid en leefbaarheid
 • VER – Veiligheids Effect Rapportage
 • WODC – Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum van het Ministerie van Justitie
 • Wonen boven winkels – Vereniging ‘Wonen boven winkels’
 • Wijkalliantie – Werken aan een opwaartse samenleving