Wat maakt de SVOB bijzonder?

  • Haar focus: de gehele ‘keten’ komt aan bod: ontwerp, inrichting, beheer en het onderhoud van gebouwen, woningen en buitenruimte
  • Haar benadering: bottom-up met behulp van een deskundigennetwerk i.p.v. top-down
  • Haar inhoud: situationele aanpak met interactie tussen sociale en fysieke omgeving (i.p.v. slachtoffergerichte dan wel dadergerichte aanpak).
  • Haar omgeving: voortgekomen uit een internationaal netwerk i.p.v. alleen een nationaal netwerk

Wat doet de SVOB?

  • Oprichten en levend houden van een netwerk van deskundigen en betrokkenen bij veilig ontwerp en beheer, onder meer via deze website.
  • Organiseren van cursussen, congressen, workshops en andere evenementen die kennisoverdracht over veilig ontwerp en beheer tot stand kunnen brengen.
  • Bijdragen aan de kwaliteit, kennis en vaardigheden van de adviseurs die in Nederland die diensten aanbieden over veilig ontwerp en beheer.
  • Bevorderen van theorievorming en onderzoek.
  • Onderhouden van contacten met organisaties in andere landen die zich met veilig ontwerp en beheer bezighouden.