• Categorieeën

stichting veilig ontwerp en beheer advertentie
Dit is een advertentie
Physical Environment and Crime

[1996] Can physical features of the environment prevent crime or reduce problems thought to be crime related, such as fear …

The Expanding Role of CPTED in Premises Liability

[1996] Victims of crime are seeking compensation from the owners and managers of properties on which crime takes place with …

CPTED in the Netherlands

[1997] Conference ‘Crime Prevention: towards a European Level’ in Noordwijk, the Netherlands.

Toetsingsformulier Parkeergarages

[1995] Inventarisatielijst veilige pakeergarages Rotterdam-Rijmond, ontwikkeld door VEXPAN, ANWB, Gemeente Rotterdam en Politie Rotterdam-Rijmond.

Dream, nightmare and awakening

[1995] Presentation at the International Forum on Promoting Safer Cities and Secure Housing, Tokyo ( Japan) on experiences at the …

Sociaal veilig ontwerpen

[1990] Checklist ten behoeve van het ontwikkelen en toetsen van (plannen voor) de gebouwde omgeving.

Projectevaluatie ‘Gebouwde omgeving en criminaliteit’ 1987 – 1990

[1990] Vier projectjaren Gebouwde Omgeving en Criminaliteit (1987-1990) zijn samengevat in aanbevelingen hoe sociale veiligheid structureel kan worden ingebouwd in …

Bouwen en wonen in een voormalig havengebied

[1988] In dit rapport worden de resultaten beschreven van een veldonderzoek in de Rotterdamse wijk Schiemond. Op basis van gesprekken …

Criminaliteit en Gebouwde Omgeving

[1987] In dit boek wordt gestalte gegeven aan één van de belangrijkste maatregelen uit het toenmalige beleidsplan Samenleving en Criminaliteit, …

Crime and Space, Rooilijn

[1986] Themanummer over Crime and Space van Rooilijn, september 1987

Criminaliteit en Gebouwde Omgeving, literatuurstudie

[1986] Literatuuroverzicht over Criminaliteit en Gebouwde Omgeving, tot en met 1985.

Fear of Crime and Neighborhood Change

[1986] Paper about developments that have an (in) direct effect on increasing crime rates and fear of crime.

Criminaliteit en Gebouwde Omgeving, zes voorbeelden

[1986] Concrete voorbeelden van: wooncomplexen met qua criminaliteitspreventie slechte bouwkundige eigenschappen; criminaliteitspreventieve ingrepen en een nieuwbouwproject.

Broken Windows

[1982] This article is about communities and police keeping public order: the difference between order-maintenance and the police as crime …

Onderdoorgangen voor fietsers en voetgangers

[1980] Aandachtspunten bij het ontwerpen: bij het doen van aanbevelingen voor verbetering van bestaande situaties deed zich het probleem voor …

1 17 18 19