stichting veilig ontwerp en beheer advertentie
Dit is een advertentie

In een serie interviews laten we CPTED-experts aan het woord over de 1,5 meter-samenleving. Welke ontwikkelingen zien de experts in hun vakgebied en hoe werken we aan een veilige 1,5 meter-samenleving? Het tweede interview is met Wim de Korte, directeur Buha B.V. Gemeente Doetinchem en Cora van Zwam, senior adviseur leefomgeving bij de gemeente Amersfoort. Respectievelijk voorzitter en penningmeester van de SVOB.

 

Welke invloed heeft het coronavirus de afgelopen tijd gehad op jullie organisaties?

Het heeft naar onze mening een grote impact bij de gemeentes. Cora: “Als crisisorganisatie zijn we bezig met het opzetten van steun aan ondernemers, verstrekken van uitkeringen aan mensen die nu werkeloos worden, voorlichting, handhaven van de openbare orde, controle op straat op afstand houden en hulp aan daklozen. Ondertussen lopen  ook onze andere taken gewoon door en moeten we bedenken hoe we de balies open kunnen houden.”

Wonderbaarlijk genoeg heeft het coronavirus tot nu weinig invloed op de werkzaamheden in de fysieke leefomgeving. Wim: “Aanleg en onderhoud lopen nog steeds min of meer normaal door. Het thuiswerken van veel mensen heeft wel tot gevolg dat we met elkaar massaal aan het opruimen en aan het klussen zijn geslagen. De bouwmarkten zijn bijna  leeggekocht en er wordt (veel) meer afval aangeboden dan gebruikelijk. Zelfs de kringloopwinkels nemen lang niet alle spullen meer aan. Helaas gedraagt niet iedereen zich netjes, met dumping tot gevolg.”

 

Welke ontwikkelingen op het gebied van Veilig Ontwerp en Beheer hebben jullie de afgelopen tijd waargenomen?

Het is duidelijk drukker in de openbare ruimte en dan vooral met verblijf (spelen, sporten, etc.). Met name in de parken zien we veel meer mensen. Er wordt heel veel gewandeld en gesport in onze natuurgebieden. Wim: “Dit merken we ook aan de effecten, bijvoorbeeld vollere prullenbakken. Maar ook meer slijtage op speelplekken en helaas ook duidelijk meer vandalisme.” Cora: “Gehl Architects (Kopenhagen) deed metingen voor en na corona in vier Deense steden en zagen duidelijk minder mensen in de centra, maar meer mensen op straat in woonwijken en in parken.” Beide: “In Amersfoort en Doetinchem is dit niet gemeten maar we denken dat de effecten gelijk zijn. Over het geheel genomen houden bewoners zich goed aan de richtlijnen.”

 

Denken jullie dat deze crisis blijvende gevolgen heeft voor onze manier van leven en werken?

Dat is nog best lastig te voorspellen en hangt sterk af van hoe lang deze situatie duurt.

Wereldwijd wordt veel aandacht besteed aan meer ruimte geven aan voetgangers en fietsers in het verkeer. Nederlandse steden en dorpen hebben daarin natuurlijk al een goede uitgangspositie en daardoor is het ruimtelijke effect misschien minder opvallend. Wellicht verandert er ook iets in het denken over groen in de eigen woon- en leefomgeving en het samen met je buurtgenoten activiteiten ondernemen.

We hopen dat mensen de afgelopen weken van thuisblijven hun eigen woonomgeving en de vele mooie plekjes meer hebben ontdekt. Mensen zien wellicht meer dan ooit het belang van een prettige woonomgeving met voldoende ruimte om te spelen, buiten te sporten, maak ook stilte en groen. De lunchwandeling moet nu immers vanuit huis worden gemaakt.

 

Hoe waarborgen we een veilige 1,5 meter-samenleving?

Op korte termijn, deze zomer, moeten we op zoek naar gebruiksruimte in de openbare ruimte. Opnieuw inrichten kan natuurlijk niet zo snel, maar we zoeken wel naar allerlei mogelijkheden om de ruimte tijdelijk anders te verdelen of beter te benutten. Bijvoorbeeld door het activeren van plekken die nu weinig worden gebruikt, bijvoorbeeld parkeerplaatsen voor evenementen of braakliggende terreinen. We denken na over hoe terrassen zich kunnen verdelen over de beschikbare pleinen en straten. Buitenruimte voor sportcentra, zodat ze hun lessen buiten door kunnen zetten. Maar ook hoe we voorkomen dat groepen fietsers voor een stoplicht te dicht bij elkaar stil komen te staan.
Cora: “Eén van de ideeën is de vakantiestraat. Kun je in de zomervakantie straten beschikbaar stellen om vakantie te vieren, dus misschien met een tijdelijke speeltuin, zwembadje, picknickplek te organiseren door de buurt. Als gemeente moet je daarin faciliteren door straten af te sluiten en minder of geen auto’s te laten parkeren.”

Wim: “De nieuwe regels van de 1,5 meter maatschappij worden zichtbaar in allerlei bordjes, pijlen, lijnen en andere aanduidingen: stippen of lijnen voor wachtrijen, cirkels voor plekken op grasvelden en parken, pijlen voor looprichtingen en eenrichtingsverkeer. Eén van de uitdagingen is om dit zo eenduidig mogelijk te maken, zodat het ook te begrijpen is wat van jou wordt verwacht als gebruiker in de openbare ruimte.”

 

Welke bijdrage kan Veilig Ontwerp en Beheer volgens jullie leveren?

De filosofie van Veilig ontwerp en beheer blijft vol van kracht. Bij alle (tijdelijke) maatregelen die we nemen blijven de vuistregels van kracht. We ervaren misschien juist nu wel meer dan ooit wat de kracht is van deze regels. Zichtbaarheid, eenduidigheid, toegankelijkheid en aantrekkelijkheid.

Ook nu willen we dat het gedrag van mensen vanzelfsprekend is. Beide: “Dat de buitenruimte zo is ingericht dat we voor een belangrijk deel uit onszelf het bedoelde gedrag vertonen.”

 

Wil je ook je ervaringen over de 1,5 meter samenleving delen met het netwerk van de SVOB? Neem dan contact op via communicatie.svob@gmail.com

Bron: SVOB-blog: Sociale veiligheid en de 1,5 meter-samenleving

Reageer op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reacties (0)