stichting veilig ontwerp en beheer advertentie
Dit is een advertentie

In een serie interviews laten we CPTED-experts aan het woord over de 1,5 meter-samenleving. Welke ontwikkelingen zien de experts in hun vakgebied en hoe werken we aan een veilige 1,5 meter-samenleving? Het derde interview is met Rob van Dijk, Principal Consultant bij Cocoon risk management en Lotte Hendriks, student Security Management en jr. security adviseur bij Cocoon risk management. Rob en Lotte zijn tevens actief als bestuursleden bij de SVOB.

rob van dijk cocoon svob   

Welke invloed heeft het coronavirus de afgelopen tijd gehad op jullie organisaties?

Ook de security branche heeft last van de corona-maatregelen. Veel projecten worden uitgesteld. Rob: “De sluiting van veel bedrijven heeft helaas ook tot gevolg gehad dat vele Red Team operaties en security audits niet uitgevoerd kunnen worden. Hierdoor zullen we het na de zomer extra druk krijgen, omdat al dat werk ingehaald moet worden. Maar gelukkig lijkt het vooralsnog een kwestie van uitstel en niet, zoals bij de horeca en Leisure branche, op een direct verlies van omzet met vaak dramatische gevolgen voor de bedrijfscontinuïteit.”  Lotte: “Op dit moment is het veel voorbereiden, dat betekent dat de uitvoeringen straks allemaal in één keer komen.”

 

Rob: “Los van het feit dat het coronavirus natuurlijk verschrikkelijk is en veel effect heeft op de persoonlijke omstandigheden en de economie, zie ik dat er ook veel zaken in positieve zin zijn veranderd. Twee jaar geleden had ik al de ambitie om meer digitaal te gaan werken en vooral te vergaderen. Hiervoor zijn bij Cocoon risk management destijds conference cams aangeschaft maar helaas bleken veel bedrijven daar nog niet klaar voor te zijn. Lotte: “Persoonlijk biedt het online vergaderen en volgen van lessen mogelijkheden. Ik kan mijn tijd veel efficiënter indelen. Door het vervallen van reistijden kan ik nu bijvoorbeeld school en werk combineren wat anders niet mogelijk was geweest.”

 

Welke ontwikkelingen op het gebied van Veilig Ontwerp en Beheer hebben jullie de afgelopen tijd waargenomen?

Ondanks het vele thuiswerken blijven de kantoorgebouwen voor veel organisaties onmisbaar. Daarom wordt nu nagedacht over “het nieuwe entreemanagement” van organisaties. Hoe kunnen we medewerkers “hands free” toegang verlenen tot de gebouwen, hoe zorgen we ervoor dat bezoekers op de meest vriendelijke en efficiënte wijze worden ontvangen, hoe creëren we de meest positieve beleving voor medewerkers en scheiden we op effectieve wijze ongewenste gasten van gewenste gasten. Rob “Dat lukt allemaal niet met traditionele security maatregelen. Daar is een andere manier van denken en ontwerpen voor nodig. Zo zie je maar dat CPTED niet alleen in het publieke domein toepasbaar is maar ook heel goed op bedrijfsterreinen en in gebouwen kan worden toegepast.”

 

Lotte: “Het uitbreken van het virus heeft er wel voor gezorgd dat er een aanzienlijke vermindering van veel vormen van criminaliteit is. Huishoudens zijn bijna 24/7 bewaakt omdat mensen thuis blijven, er zijn weinig mensen op straat, dus verdacht gedrag valt op. Dit heeft ervoor gezorgd dat de cybercriminaliteit enorm is gestegen.”

 

Denken jullie dat deze crisis blijvende gevolgen heeft voor onze manier van leven en werken?

Rob: ’’Ik hoop vurig dat we leren van de positieve ontwikkelingen door de coronacrisis. Dat we inzien welke positieve effecten de crisis heeft op het beperken van stress, schade aan het milieu en de efficiency in het bedrijfsleven. Want al dat heen en weer reizen kost geld, stress en tijd. Doodzonde toch?!’’ Lotte: “Ik hoop en verwacht dat thuiswerken in de toekomst blijft. Er kan op deze manier efficiënter omgegaan worden met tijd wat resulteert in een hogere werkproductie. Ook in mijn directe omgeving hoor ik veel mensen zeggen: “ik blijf in de toekomst meer thuis werken, dan heb ik meer aan mijn dag.”

 

Rob: “De beveiliging van gebouwen kan dus blijkbaar slimmer, mooier en efficiënter als we meer de kans aangrijpen om risico’s al in het ontwerp te elimineren of beperken.  Ik voorzie alleen nog een uitdaging als in elke woning straks meerdere kostbare bedrijfslaptops aanwezig zijn.” Lotte: “Alle vertrouwelijke informatie die eerder binnen organisaties bleef, nemen medewerkers nu mee naar huis. Meestal is er een andere cultuur thuis wat resulteert in het minder veilig omgaan van informatie. Het kan open en bloot liggen en laptops worden vaak niet vergrendeld. Bedrijven moeten hier dus slim en efficiënt mee omgaan. Daarnaast heeft ook niet ieder huishouden een goed beveiligde internet verbinding, dit kan grote gevolgen hebben voor de organisatie.”

Rob: “Ook de risico’s van het voeren van vertrouwelijke gesprekken over een videoverbinding en het opslaan van vertrouwelijke gegevens in de Cloud zal in veel gevallen wellicht opnieuw bekeken moeten worden.”

 

Hoe waarborgen we een veilige 1,5 meter-samenleving?

Veilig Ontwerp en Beheer is een denkkader om vraagstukken op het gebied van ruimtelijk ontwerp en inrichting vorm te geven. De omgeving zo inrichten en ontwerpen dat mensen automatisch 1,5 meter afstand houden is zeker een vraagstuk dat daarbinnen past. Rob: “Eerlijk? Ik zie dit niet gebeuren.

De maatschappij is best flexibel maar het is bijna onmogelijk om de Leisure en horecabranche rendabel te maken als ze nog maar een klein deel van de gasten mogen ontvangen. Veel sporten worden onmogelijk op 1,5 meter afstand en ga zo maar door.” Lotte: “Wanneer elk individu zijn of haar verantwoordelijkheid neemt is het nog maar de vraag of je de 1,5 meter samenleving kunt waarborgen. Denk hierbij aan een tandarts, ze zullen toch in je mond moeten zitten, verpleegsters in een ziekenhuis, ze zullen toch mensen moeten blijven verzorgen, eigenlijk alle zorgmedewerkers die hun taken uitvoeren. Tot slot is het dagelijks leven, je kunt mensen niet voor een lange periode verplichten om niet naar buiten te gaan en/of afstand te nemen. Nederland is hier te vol voor.”

 

Rob: “Ik verwacht dat we met de huidige technologie snel een vaccin zullen ontwikkelen. Tegelijkertijd hoop ik dat de wereld zichzelf goed zal blijven beschermen tegen terroristische aanslagen met Biologische, Chemische en Nucleaire middelen. Ook hoop ik dat we blijvend onderzoek zullen doen naar potentiële nieuwe virussen en daar dan op voorhand al vaccins of medicijnen voor ontwikkelen. Dat we in de tussentijd een beetje voorzichtig moeten zijn en waar mogelijke beperkende maatregelen moeten treffen staat buiten kijf en kunnen we ook prima aan.”

 

Welke bijdrage kan Veilig Ontwerp en Beheer volgens jullie leveren?

Veilig ontwerp en beheer gaat onder andere over het beïnvloeden van gedrag en het creëren van duidelijkheid m.b.t. (loop)routes en ingangen en de verwachtingen van bezoekers. Dit is precies wat nodig is als we van mensen verwachten dat ze 1,5 meter afstand houden in een omgeving waar we dat vooralsnog niet gewend zijn.

Rob: “Een mooi voorbeeld is de demonstratie van 2 juni op het malieveld in Den Haag. De organisatie zette kruisjes op het veld waardoor iedereen netjes op voldoende afstand uit elkaar kon gaan staan. Maar ook de Ikea routes in reguliere winkels en het initiatief van een horecaondernemer om kleine glazen kassen te plaatsen waar in klein gezelschap gedineerd kan worden zijn een goed begin.” Lotte: “

Het is leuk om te zien dat organisaties nu, deels onbewust, bezig zijn met het inrichten van een corona proof werkomgeving. Ze proberen het zo in te richten dat het voor een groot deel vanzelfsprekend gaat. Hier zou de SVOB in kunnen sturen.”

Rob: “Als we nu al om ons heen kijken dan zien we veel slimme oplossingen bij ondernemers, eigenlijk passen zij CPTED al toe maar zijn zich daar niet zodanig van bewust. Ik denk dat wij als SVOB prima een procesinstrument kunnen ontwikkelen zodat we dit wel bewust en gestructureerd kunnen doen.”

 

Wil je ook je ervaringen over de 1,5 meter samenleving delen met het netwerk van de SVOB? Neem dan contact op via communicatie.svob@gmail.com

Reageer op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reacties (0)