stichting veilig ontwerp en beheer advertentie
Dit is een advertentie

In een serie interviews laten we experts uit het SVOB-netwerk aan het woord over de 1,5 meter-samenleving. Welke ontwikkelingen zien de experts in hun vakgebied en hoe werken we aan een veilige 1,5 meter-samenleving? Het eerste interview is met Manuel López (foto links), docent Integrale Veiligheidskunde bij InHolland Rotterdam en Wilbert Rodenhuis (foto rechts), docent Integrale Veiligheidskunde en Security Management bij Saxion Hogescholen. Manuel en Wilbert zijn tevens actief als bestuursleden bij de SVOB.

Manuel Lopez 

Welke invloed heeft het coronavirus de afgelopen tijd gehad op jullie organisaties?

De covid-maatregelen hakken er bij het onderwijs flink in. Studenten zitten nu thuis en krijgen op afstand digitaal onderwijs aangeboden. De hogescholen hebben besloten dit serieus aan te pakken. Wilbert: “Het hoger onderwijs nam al zeer vroeg het besluit om de normale bijeenkomsten te staken en gebouwen te sluiten. De snelheid van de besluitvorming en uitvoering van maatregelen had ik niet verwacht. Ik wilde nog  wat spullen ophalen, maar aangekomen bij het gebouw in Enschede werd ik bij de ingang tegengehouden door security personeel. Alleen medewerkers die beschikbaar moesten zijn voor ICT mochten nog binnenkomen.” Manuel: “bij onze hogeschool waren al plannen om het onderwijs moderner vorm te geven. De uitvoering van deze plannen zijn nu door de omstandigheden in een stroomversnelling gekomen. Dat heeft ook voordelen. Onze studenten kunnen ook straks – na de Corona-crisis – hun onderwijs tijd- en plaatsonafhankelijk volgen. Kortom: moderner en flexibeler onderwijs!”. Wilbert: “Maar het vraagt wel bijzondere aandacht natuurlijk. Vooral voor de vele buitenlandse studenten en voor studenten die in het buitenland op stage zijn. Nieuwe regelingen zijn nodig, ook voor degenen die studievertraging oplopen doordat zij hun stage en afstudeeronderzoek nu vanuit huis moeten doen.”

 

Welke ontwikkelingen op het gebied van Veilig Ontwerp en Beheer (VOB) hebben jullie de afgelopen tijd waargenomen?

Het zal niemand ontgaan zijn dat de Corona-maatregelen er voor hebben gezorgd dat er minder mensen op straat zijn. Mensen houden meer afstand, zijn meer alert en meer thuis. Evenementen zijn afgezegd en veel kantoren staan leeg. Kortom: er is een drastische wijziging in wat wij – binnen het vakgebied VOB – routineactiviteiten noemen en dat vertaalt zich direct terug in een verandering in de criminele gelegenheid. De politie en hulpverleners constateren een toename in meldingen van huiselijk geweld en overlast, daarentegen neemt de gelegenheid voor woninginbraken weer af.

Manuel: ‘’Vanuit wetenschappelijk oogpunt is dit bereninteressant! We hebben nu immers een unieke mogelijkheid om vanuit de theorie hypothesen te formuleren en deze ook te testen. De routine activiteiten theorie en de gelegenheidstheorie voorspellen bijvoorbeeld dat wanneer mensen meer en langer thuis zijn er ook minder woninginbraken zullen plaatsvinden.” Wilbert: “Het valt mij op dat door de lege straten de zichtbaarheid van criminele activiteiten en overlast gevend gedrag is toegenomen. Zo zelfs dat enige winkeliers mij toevertrouwden dat zij angstig waren om na sluitingstijd alleen over straat te gaan. De lege straten hebben dus verschillende gevolgen. Minder gelegenheid tot straatcriminaliteit, een vergrote zichtbaarheid, maar een ontbrekende “derde” die op jou toeziet en jou te hulp kan schieten.’’

Manuel: “Lagere concentraties mensen op straat betekent minder gelegenheid tot zakkenrollerij, maar meer kans op straatroof. Dit zijn allemaal zaken die we nu – gemakkelijker dan voorheen – kunnen toetsen. Ik kan niet wachten tot ik de cijfers zie!’’

 

Denken jullie dat deze crisis blijvende gevolgen heeft voor onze manier van leven en werken?

Wilbert:  ‘’Ik constateer  in het afgelopen decennium een sterk toegenomen maatschappelijke behoefte aan het snel en “just-in-time” kunnen delen van kennis.  Ik verwacht daarom niet dat we volledig teruggaan naar de situatie van voor de Coronacrisis. Online onderwijs heeft de toekomst.’’ Manuel: ‘’Voor het onderwijs hebben de Corona-maatregelen zeker blijvende invloed. We worden nu immers gedwongen om de stap naar digitalisering versneld door te voeren. Dat is dan toch een voordeel van de crisis.’’

 

Hoe waarborgen we een veilige 1,5 meter-samenleving?

Veilig Ontwerp en Beheer is een denkkader om vraagstukken op het gebied van ruimtelijk ontwerp en inrichting vorm te geven. De omgeving zo inrichten en ontwerpen dat mensen automatisch 1,5 meter afstand houden is zeker een vraagstuk dat daarbinnen past. Manuel: ‘’Momenteel wordt er voortdurend een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van burgers. ‘Mensen hou a.u.b. 1,5 meter afstand!’. Vaak gaat dat goed, maar vaak ook niet.” Wilbert: “Een lastig vraagstuk. Als je bedoelt dat de overheid regels ontwerpt en die dwingend  oplegt, dan zie ik dit van korte duur zijn. Afstand houden, maar ook je handen wassen, moet je zelf doen. Alleen wanneer mensen de noodzaak inzien, zullen zij hun gedrag aanpassen.” Manuel: “VOB kan hier uitkomst bieden. Door een uitgekiende combinatie van routing en zoneringsmaatregelen kunnen plekken zoals winkels, horeca en OV-voorzieningen zo worden ingericht dat mensen eigenlijk vanzelf voldoende afstand houden. Gedragsnormen kun je onontkoombaar maken door ze ‘in te bakken’ in de gebouwde omgeving. Beide: “De experts die zijn aangesloten bij SVOB weten als geen ander hoe je dit moet doen.”

 

Welke bijdrage kan de SVOB volgens jullie leveren?

Wilbert: “ De SVOB zou in elk geval de discussie over de inrichting van de openbare ruimte moeten stimuleren. Goede en minder goede ervaringen moeten verzamelen en delen. Bijvoorbeeld over de zichtbaarheid en het toezicht op straat, maar ook over de stedelijke planning waarmee we in de toekomst willen voorkomen dat te grote groepen tegelijkertijd van dezelfde voorzieningen gebruik moeten maken. Denk hierbij aan openbaar vervoer, maar ook aan de gewoonte van veel gemeenten om horecavoorzieningen en winkels te clusteren in pleinen en straten. Misschien moeten we dat toch meer gaan spreiden in ruimte en tijd.’’

 

Manuel: “Het leuke is dat we nu heel veel voorbeelden zien waarin organisaties en ondernemers zelf dit soort initiatieven nemen en vaak op creatieve wijze min-of-meer onbewust met VOB-oplossingen komen. Dat is natuurlijk geweldig. Ik denk ook dat het goed zou zijn als we een project beginnen waarin dergelijke praktijkoplossingen worden verzameld en geanalyseerd. Zo kun je tot een handreiking komen waarin organisaties kunnen zien welke maatregelen in de praktijk al zijn toegepast en welke maatregelen zij zelf het best kunnen nemen.”

Wil je ook je ervaringen over de 1,5 meter samenleving delen met het netwerk van de SVOB? Neem dan contact op via communicatie.svob@gmail.com

Reageer op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reacties (0)