stichting veilig ontwerp en beheer advertentie
Dit is een advertentie

In een serie interviews laten we CPTED-experts aan het woord over sociale veiligheid in tijden van Corona. Welke ontwikkelingen zien de experts in hun vakgebied en hoe werken we aan een veilige 1,5 meter-samenleving? Het vierde interview is met Paul van Soomeren (linksonder), oprichter van DSP-groep en Randy Bloeme (rechtsonder), onderzoeker/adviseur bij DSP-groep. Paul en Randy zijn tevens bestuurslid van de SVOB. Paul zit ook in het bestuur van de International CPTED Association (ICA).

randy bloeme svob dsp

Welke invloed heeft het coronavirus de afgelopen tijd gehad op jullie organisaties?

Bij DSP-groep werken wij voor en in opdracht van overheidsorganisaties. Net als onze opdrachtgevers maakten wij aan het begin van de Corona-crisis heel snel een volledige omslag naar thuiswerken. Randy: ‘ik denk dat deze gevolgen voor ons relatief beperkt waren. Thuiswerken was al heel normaal. We leveren vooral in op het sociale aspect van ons kantoor.’  Paul: ‘ja zelfs de borrel, de week opening (waar is ieder mee bezig) en het sporten gebeurt vanuit ieders huis. In Nederland is de slag naar digitaal werken nu door iedereen echt wel gemaakt. Internationaal doen we werk voor de Europese Commissie en dat ging eigenlijk altijd al digitaal. Bij de International CPTED Association – www.cpted,net – is men daarnaast gestart met het maken van webinars. Best interessant, want in een uurtje krijg je dan een wereldwijde update. Bijvoorbeeld over Corona en CPTED (Crime Prevention through Environmental Design).’

 

Welke ontwikkelingen op het gebied van Veilig Ontwerp en Beheer hebben jullie de afgelopen tijd waargenomen?

De afgelopen periode – en nu nog steeds – hebben we gezien wat het belang is van goede openbare ruimte in onze leefomgeving. Het zijn de plekken waar mensen elkaar ontmoeten. Als sociale dieren hebben wij een grote behoefte contact met onze medemensen. Randy: het dragen van mondkapjes op straat en in de trein vind ik een bijzonder fenomeen. Het roept een bepaalde afstandelijkheid op die ik niet eerder heb meegemaakt op straat.’

Ook op het gebied van criminaliteit en overlast speelt er veel. Mensen zitten lang binnen, hebben minder contact met elkaar en spanningen groeien hierdoor. Wat we wereldwijd zien is veel meer cyber crime, maar wat vooral epidemische vormen aanneemt bijvoorbeeld in Zuid en Midden Amerika is huiselijk geweld. Paul: het zijn interessante tijden, want de gelegenheidsstructuren voor criminaliteit zijn opeens totaal veranderd en dan zie je dus enorme veranderingen. De gelegenheid blijkt dus inderdaad een heel cruciale voorspeller voor criminaliteit. Die basisaanname van Veilig Ontwerp en Beheer is echt bewezen: het gaat om menselijk gedrag van daders, slachtoffers en omstanders binnen een gegeven gelegenheidsstructuur van kansen, mogelijkheden en onmogelijkheden.’

 

Denken jullie dat deze crisis blijvende gevolgen heeft voor onze manier van leven en werken?

Het risico is natuurlijk dat we snel terugvallen in oude gewoontes, maar er lijkt nu meer draagvlak te zijn binnen organisaties om anders te gaan werken. Paul: ‘de overgang naar digitaal is nu in een klap wel gemaakt met thuiswerken, vaker en vooral korter overleggen, maar ook digitaal onderwijs, dokters bezoek en webinars in plaats van conferenties. Als geograaf/planoloog vind ik daarnaast de stedelijke veranderingen interessant.’

 

Randy: ’ja precies, ik vind bijvoorbeeld het mobiliteitsvraagstuk boeiend. Het was wel duidelijk dat we hiervoor tegen de grenzen van ons systeem aanliepen. De afgelopen periode heb ik zoveel voorbeelden gezien van hoe het anders zou kunnen. Minder autorijden (en vliegen), en meer lopen, fietsen en openbaar vervoer bijvoorbeeld. Maar ook meer aandacht voor verblijf. Dat biedt veel kansen om onze leefomgevingen anders in te richten: aantrekkelijker, gezonder en veiliger.’ Paul: ‘mogelijk gaan we door Corona van een ‘ego paradigma’ naar een ‘eco paradigma’. In die ICA Webinars zie je dat overal op de wereld: meer ruimte voor lopers, fietsers en verblijf. De definitieve doorbraak van de elektrische fiets ook.. (lachend) dat betekent ook dat fietsendiefstal in de komende jaren een wereldwijd probleem zal gaan worden. Naast de export van (elektrische) fietsen kan Nederland ook 40 jaar kennis over de preventie van fietsendiefstal gaan exporteren.’

 

Hoe waarborgen we een veilige 1,5 meter-samenleving?

In ons land is er gelukkig voor gekozen om veel verantwoordelijkheid bij de burger te leggen. Paul: ‘dat was of is totaal anders in Latijns Amerika en in de mediterrane landen. Totale lock down …. Thuisblijven. Onze ‘lock down’ was wat dat betreft vrij relaxed. De overheid vormt een vangnet bij ons, via de ICA hoor ik dat dit in landen als India en Amerika echt andere koek is.’ Strenge maatregelen houden hier ook niet lang stand. We moeten dus op zoek naar mogelijkheden om gezondheid en hygiëne te integreren in de inrichting van onze gebouwde omgeving. Randy: ‘Veel steden, winkels en horeca lossen dat prima en creatief op met tijdelijke looproutes, eenrichtingsverkeer voor voetgangers of zelfs voetganger rotondes, pijlen, linten en soms een verkeer regelende BOA.’

 

Paul: ‘naast die 1,5 meter zien we nu ook – eindelijk – een switch naar testen, bron – en contactonderzoek en quarantaine. Ook daar is het interessant om te kijken hoe andere landen dat doen. In IJsland zie je dat bijvoorbeeld ook de politie een rol krijgt. Waarom zouden politie en BOA’s alleen reactief moeten handhaven? Een preventieve – op gezondheid gerichte rol – zou een optie zijn. Die GGD contact onderzoeken lijken trouwens sprekend op regulier politie/recherchewerk. Denk dan ook digitaal en kijk dan eens naar de rol van Real Time Intelligence Centers bij de politie.’

 

Welke bijdrage kan Veilig Ontwerp en Beheer volgens jullie leveren?

Veilig Ontwerp en Beheer gaat bij uitstek over natuurlijke veiligheidsmaatregelen. De ZETA-richtlijnen bieden bijvoorbeeld houvast om tijdelijke situaties in te richten. Daarnaast is er veel kennis over beheer in het netwerk van de SVOB. Dat moet worden benut om bijvoorbeeld het hygiënevraagstuk in de gebouwde omgeving vorm te geven.

 

Randy: het wordt nu ook zichtbaar dat er bepaalde wijken, gebieden en bevolkingsgroepen onevenredig hard zijn getroffen door het Corona-virus. Het is ook aan de SVOB en haar netwerk om daar meer onderzoek naar te doen. We moeten leren welke rol verschillende sociale en fysieke factoren spelen – en hebben gespeeld – in het wel of niet verspreiden van het corona-virus en de overlijdenskans bij besmetting.’ Paul: ‘veilig ontwerp en beheer experts – denk aan de gecertificeerde RCE’ers – zijn expert op het terrein van stedelijk ontwerp en beheer en dat soort mensen hebben we nu hard nodig. En bovendien weten zij alles van onveiligheidsgevoelens, angst, criminaliteit en sociaal maatschappelijke onrust. Lijkt me toch nuttige kennis in deze tijden.’

 

Wil je ook je ervaringen over de 1,5 meter samenleving delen met het netwerk van de SVOB? Neem dan contact op via communicatie.svob@gmail.com

Reageer op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reacties (0)