stichting veilig ontwerp en beheer advertentie
Dit is een advertentie

Het Young CPTED Professionals netwerk brengt jonge experts rondom het thema Veilig Ontwerp en Beheer bij elkaar. In een serie interviews stellen we jonge experts voor aan het netwerk en geven we deze experts een platform om over hun studie(achtergrond), werk en interessante projecten te vertellen. Deze keer: Daphne van der Pol (MSc Leisure, Tourism, Environment) over de samenhang van betonblokken, zichtpercepties en risicopercepties van toeristen in Kopenhagen en Amsterdam

 

Vertel eens, wie ben je en waar ben je mee bezig?

Tijdens mijn stage bij een non-profit organisatie in Guatemala dacht ik regelmatig aan een onderwerp voor mijn scriptie. Welke trends en nieuwsfeiten trokken mijn aandacht? Een onderwerp dat steeds bleef terugkomen was de dramatische toename van voertuig terrorisme aanvallen overal ter wereld en de daarbij horende effecten op toerisme. Uiteindelijk een zeer interessant onderwerp! Begin 2019, bezocht ik een lezing van een Deense Assistant Professor over het organiseren van stedelijk toerisme: een verhaal over betonblokken en het veilig maken van een stad. Met voorbeelden uit Denemarken en Nederland als mijn thuisland, had ik de twee casestudy’s voor mijn onderzoek gevonden.

 

Het project

Uit literatuuronderzoek is gebleken dat er een huidige kloof is in de literatuur over de invloed van betonblokken op de zicht- en risico percepties van toeristen. Door middel van interviews en observaties heb ik onderzoek gedaan naar de samenhang van betonblokken, zichtpercepties en risicopercepties van toeristen in Kopenhagen en Amsterdam. Uit de interviews en observaties is gebleken dat sommige ondervraagden gevoelens van angst, ongemakkelijkheid, of verlegenheid ervaarden wanneer ze over voertuig terrorisme spraken. Deze terughoudendheid toonde aan dat ethiek een belangrijke rol speelde in dit onderzoek. Alle ondervraagden hadden bewuste kennis over de betonblokken en observeerden allemaal hetzelfde object, maar door ervaringen, morele principes, en herinneringen die de blokken opriepen, dachten zij allemaal anders over het object. Sommige ondervraagden spraken over angstige en bezorgde gevoelens terwijl ze naast de blokken stonden, terwijl anderen spraken over gevoelens van veiligheid en bescherming. Mijn onderzoek heeft o.a. ook meer duidelijkheid gegeven over hoe betonblokken gebruikt worden in de samenleving en wat voor vormen, materialen, en kleuren het beste werken voor positievere percepties van zicht en risico. Deze percepties blijken bovendien belangrijke verbanden met elkaar te hebben. Zo zijn de visuele eigenschappen van de betonblokken van invloed op hoe een toerist de betonblokken waarneemt in een bepaalde context, maar ook de hoeveelheid geplaatste betonblokken, de locatie en de camouflage van de blokken. Het camoufleren van de betonblokken kan bijvoorbeeld de zichtperceptie en risicopercepties van toeristen positief beïnvloeden en uiteindelijk toeristen veiliger laten voelen.

 

Vervolg

Eind augustus zal ik mijn resultaten presenteren en verdedigen in Wageningen. Daarna ga ik op zoek naar een nieuwe uitdaging in de advies- en onderzoek wereld. Het belangrijkste om te onthouden van mijn onderzoek is dat percepties en ervaringen intrinsieke processen zijn, die blootgesteld worden aan een reeks factoren die individuen ertoe aanzetten om hun realiteit subjectief te vormen. Zichtperceptie en risicoperceptie zijn daarom eigenlijk de minst interessante onderwerpen in deze studie, aangezien de morele principes, evenals een reeks emoties en krachtige herinneringen, de grootste filters zijn die invloed hebben op de samenhang tussen toeristen en betonblokken en daarbij ook de zicht- en risicopercepties van toeristen cruciaal beïnvloeden. Het zijn niet de betonblokken zelf die de grootste invloed hebben, maar alle lagen van betekenis om de betonblokken heen die gevormd worden door toeristen.

 

Wanneer u nieuwsgierig bent naar de details van mijn onderzoek, kunt u mij een bericht sturen via LinkedIn (linkedin.com/in/daphnevanderpol) of mail: dvanderpol7@gmail.com.

Reageer op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reacties (0)